Jörg Rüegg

Jörg Rüegg
Kernkompetenzen:

Verwaltungsrat, VR, Verwaltungsratsmandate, Restrukturierung, Organisation, Coaching, Unterstützung, Creativity, Kreativität

Telefon:
076 369 29 61
Ort:
8800 Thalwil

Nachricht an den Anbieter